ห้องปลอดเชื้อ

อุปกรณ์

ผ้าเช็ดฝุ่น

พรมดักฝุ่น

ไม้ถูพื้น