สินค้าทางการแพทย์

ซิงค์ผ่าชันสูตร

Autopsy Sink

 ซิงค์ผ่าชันสูตรแบบแขวนผนัง

 ซิงค์ผ่าชันสูตรแบบมีขา