สินค้าทางการแพทย์

เตียงผ่าชันสูตร

Disposable Gown #1

โต๊ะชันสูตรมีฝาครอบ

โต๊ะชันสูตรมีฝาครอบและดูกกลิ่นด้านล่าง

โต๊ะชันสูตรมีปรับขึ้นลงได้