สินค้าทางการแพทย์

ตู้ข้างเตียง

Economy Body Bag

ตู้ข้างเตียงมีล้อ

ตู้ข้างเตียงพร้อมที่วางรองเท้าด้านล่าง

ตู้ข้างเตียงมีขอบด้านบน