สินค้าทางการแพทย์

ถุงคลุมรองเท้าแบบยาว

Breathable Gown

ถุงคลุมรองเท้ายาวแบบมีพื้น

ถุงคลุมรองเท้ายาวแบบไม่มีพื้น

ถุงคลุมรองเท้ายาวแบบบาง