ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก

หมวดถุงคลุมอุปกรณ์รถยนต์ (Brake Handle Cover, Gear Handle Cover)

Boot Cover

Boot Cover

ถุงคลุมเกียร์

แผ่นพลาสติกข้างประตูรถยนต์ #1

แผ่นพลาสติกข้างประตูรถยนต์ #2

ถุงคลุมเบาะรถยนต์ #1

Pallet Cover

ถุงคลุมเบาะรถยนต์ #2

Seat Cover #2

ถุงคลุมพวงมาลัยรถยนต์

Car door trims #3

 ถุงคลุมรักษาเบาะรถยนต์