สินค้าทางการแพทย์

 รถเข็นศพ

Bariatric Stainless Steel-Tray 

รถเข็นปรับระดับได้

รถเข็นยืดได้

รถเข็นไฮโดรลิคปรับระดับได้

Standard tray

รถเข็นปรับระดับได้

Disposable Gown #1

รถยกไฮโดรลิค

Hudraulic Cadaver Lift 

รถเข็น