สินค้าทางการแพทย์

โต๊ะผ่าชันสูตร

Adjustable Height

Dissecting Table

โต๊ะผ่าชันสูตร #1

โต๊ะผ่าชันสูตร #2