สินค้าทางการแพทย์

ถุงใส่ศพน้ำหนักมาก ( Floating Body Bag, Orange Color)

6 Carry Handles

หูหิ้ว รับน้ำหนักมาก 

ถุงใสศพป้องกันน้ำ