สินค้าทางการแพทย์

โต๊ะคร่อมเตียงแบบหมุน

Economy Body Bag

Stainless steel frame

โต๊ะคร่อมเตียงแบบหมุน

Medium Weight Body Bag 

SKH242.jpg

ABS โต๊ะคร่อมเตียง