ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก

หมวดถุงคลุมพาเลท (Optioal: Elastic, Drawstring, Anti-static, Anti-rusty, Anti-UV)

ถุงคลุมกล่อง

ถุงคลุมเครื่องจักร

ถุงคลุมพาเลทแบบผูกเชือก

ถุงคลุมพาเลท