ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก

ฟิล์ม PE (LDPE, HDPE)

Stretch Film 

PE Print #1

Button

PE Print #3

PE Print #2

Color Film