ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

หมวดอุปกรณ์ป้องกัน

Protect Apparel

หน้ากากอนามัย

 หมวกคุมแบบเย็บยาง

หมวกคลุมตัวหนอน

หมวกคลุมผ่าตัด

Cap

ชุดคลุมผ่าตัด 

 เสื้อกาวน์ใยสังเคราะห์

เสื้อห้องปฏิบัติการ

ถุงคลุมรองเท้าแบบยาว

ถุงคลุมรองเท้านันวูเว่น