ห้องปลอดเชื้อ

เสื้อคลุมแพทย์

Protect Apparel

หน้ากากอนามัย

หมวกคุมแบบเย็บยาง

หมวกคลุมตัวหนอน

ESD รองเท้า

ถุงคลุมรองเท้านันวูเว่น

ถุงคลุมรองเท้าแบบยาว

ถุงมือยาง