สินค้าทางการแพทย์

Cantilever Rack

ขั้นใส่ศพ

Cadaver Lift Trolley

ชั้นวาง 1 ช่อง 4 ชั้น

ชั้นวางช่อง 4 ชั้น

ช่อง 4 ชั้น มีโรเลอร์

Hand Crank Elevated Cart

Rack System