ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

หมวดถุงเก็บศพ

Refrigerator

ถุงใส่ศพ

ถุงใส่ศพ Bio

 ถุงใส่ศพน้ำหนักเบา

ถุงใส่ศพน้ำหนักปานกลาง

Embalming Station

ถุงใส่ศพน้ำหนักมาก