ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก

ฟิล์มพลาสติก

Film 

ฟิล์มยืด

  ฟิล์มลามิเนต

ฟิล์ม PE