ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

หมวดอุปกรณ์ทางการแพทย์

เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด

เครื่องวัดความดันเลือด

เครื่องผลิตออกซิเจน

เครื่องวัดอุณหภูมิ

Glu/Chol/U/Hb 4 in 1 Meter

Portable Suction Unit

H003-C-linkcare.jpg
IMG-4775.JPG

Fingertip Pulse Oximeter