สินค้าทางการแพทย์

เตียงผู้ป่วย

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ระดับ-ABS

A6w.jpg

เตียงผู้ป่วยไฟฟ้า 3 ระดับ-Alu

เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 2 ระดับ

เตียงผู้ป่วยแบบมือหมุน 3 ระดับ

เตียงเด็กแบบมือหมุน

Turn over 5 funcion

เก้าอี้นั่งถ่าย

เตียง กรอบไม้