ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

อุปกรณ์ทางพยาธิวิทยา

Mask

ซิงค์ผ่าชันสูตร

โต๊ะผ่าชันสูตร

เตียงผ่าชันสูตร

โต๊ะวางอุปกรณ์